Lapas

2012. gada 16. marts

Adīta kleitiņa trīsgadniecei

Kamēr vēl vēss, noderēs!


DARBA GAITA
Priekšpuse (PP) un mugurpuse (MP)
1.-20.kārta
Uzmet   74 + 2 [malas] valdziņus. Ada sviķeli 2L, 2K, katrā 4.kārtā labiskos valdziņus krustojot, 20 kārtas.
21.kārta
1K, 6L, 27K, 6L, 27K, 6L,  1K.
22.kārta - atbilstoši rakstam
No 23.kārtas
Turpmak abās malās no labiskajiem valdziņiem veido pīni.
labā mala (A) :
seši valdziņi krustoti pa labi (pa priekšpusi labiski izada ceturto, piekto un sesto valdziņu, pēc tam pirmo, otro un trešo valdziņu)
kreisā mala (B):
seši valdziņi krustoti pa kreisi (pa mugurpusi labiski izada ceturto, piekto un sesto valdziņu, pēc tam pa priekšpusi pirmo, otro un trešo valdziņu)
Vidējos labiskos valdziņus sakrusto pēc shēmas A un nākamajās kārtās veido rombus
pa labi (C):
četri valdziņi krustoti pa labi (pa priekšpusi labiski izada otro, trešo un ceturto valdziņu, pēc tam kreiliski pirmo valdziņu)
pa kreisi (D):
četri valdziņi krustoti pa kreisi (pa mugurpusi kreiliski izada ceturto valdziņu, pēc tam pa priekšpusi labiski pirmo, otro un trešo valdziņu)
Atkārto 11 reizes, līdz romba platums ir 22K valdz. iekšpusē, bet starp rombu un malas pīni - 16K valdz. Turpina adīt rombu, labajā malā adot pēc shēmas D, bet kreisajā - pēc sh. C, līdz atkal vidū ir 6L valdz, kurus sakrusto pēc sh.A , pēc 4 kārtām vēlreiz sakrusto. Un sāk veidot otru rombu.
Reglāns
Reglāna noraukumu sāk veidot, kad ir sasniegts otrā romba vidus. Norauc katrā 2.kārtā (t.i., no adījuma labās puses)
labā mala:
pīnes pēdējo labisko valdziņu saada ar pārcelšanu ar nākamo kreilisko valdziņu (pirmo valdziņu noceļ, otro izada labiski un nocelto valdziņu pārvelk tam pāri)
kreisā mala:
pīnes pirmo labisko valdziņu saada labiski ar iepriekšējo (pēdējo) kreilisko valdziņu.
Kakla izgriezums
Priekšpusē norauc vidējos 22 valdz., pēc tam katrā pusē 2 X 1, 1 X  6, 1 X 1 valdz.
Mugurpusē visus valdziņus norauc, kad saniegts vajadzīgais augstums.
Piedurknes
1.-8.kārta
Uzmet 54 + 2 [malas] valdz. Ada sviķeli 8 kārtas.
9.kārta
1K, 6L, 17K, 6L, 17K, 6L, 1K.
10.kārta - atbilstoši rakstam.
No 11.kārtas
Ada tāpat, kā PP un MP. Reglānu sāk veidot tajā kārtā, kurā malas pīnes tiek krustotas otro reizi. Romba platums - 16K valdziņi iekšpusē, bet starp rombu un pīni - 4K valdz. Visus valdziņus norauc, kad palikuši 16 + 2 [malas] valdz.
Sašūšana
Lai sānu un reglāna noraukuma vīļu vietās veidotos skaistas, simetriskas pīnes, iesaku piestrādāt pie sašūšanas (vīle Nr.2) Šoreiz nederēs satamborešana vai fiksa nošūšana ar šujmašīnu.


Apkaklīte
Gar kakla noraukuma līniju uzlasa 100 valdz. un ada sviķeli 12 kārtas. Man apkaklīte sanāca nedaudz par platu, bet pieņemsim, ka tas tā bija domāts :)))
Puķe
Vienkārša, uzšūta puķīte ar pogu viducī vairāk praktiskai nozīmei, nekā smukumam - lai meitiņai vieglāk atšķirt, kura ir priekšpuse.


1 komentārs: